Zgłoszenie naprawy

Home / Zgłoszenie naprawy

Zgłoszenie naprawy

W celu zgłoszenia naprawy w serwisie DIGITAL AUDIO Sp. z o.o. konieczne jest prawidłowe wypełnienie poniższego formularza. Po wysłaniu informacji otrzymają Państwo potwierdzenie na adres poczty elektronicznej, które należy wydrukować i dostarczyć wraz ze sprzętem oraz dokumentami sprzedażowymi (karta gwarancyjna, faktura VAT) do serwisu DIGITAL AUDIO Sp. z o.o..

UWAGA! W przypadku dostarczenia sprzętu bez wydrukowanego formularza zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

* pola wymagane

Dane zgłaszającego


Data zgłoszenia:
Firma
Kod pocztowy *
Imię *
Miejscowość *
Nazwisko *
Ulica i numer *
E-mail *
Telefon *

Dane sprzętu

Producent *
Numer seryjny *
Model *
Data zakupu *
Dzień

Miesiąc

Rok

Dokumenty

Rodzaj posiadanego dokumentu *


KOMUNIKAT:

W przypadku braku karty gwarancyjnej kupującemu, który przedstawi dowód zakupu w postaci:
- faktury VAT przysługuje 1 rok gwarancji
- paragonu przysługują 2 lata gwarancji.
Jeżeli okres gwarancji dobiegł końca za naprawę zostanie pobrana opłata.
W przypadku braku dokumentów za naprawę zostanie pobrana opłata.

Powód zgłoszenia naprawy

Temat wiadomości *

Opis problemu / Uwagi *

Procedura serwisowa

W celu zgłoszenia naprawy należy:

1. Wypełnić formularz zgłoszenia naprawy dostępny na stronie internetowej www.digital-audio.pl

2. Zabezpieczony sprzęt wysłać do serwisu DIGITAL AUDIO Sp. z o.o. wraz z niezbędnymi dokumentami:

 1. wydrukowanym formularzem zgłoszenia naprawy
 2. kartą gwarancyjną
 3. dokumentem sprzedaży wystawionym przez DIGITAL AUDIO Sp. z o.o. (faktura VAT)

Kontakt do serwisu:
Digital Audio Sp. z o.o., 80-209 Nowy Tuchom, ul. Gdyńska 100
Czynne od poniedziałku do piątku, godz. 9:00 – 17:00
tel: 603 621 651
e-mail: serwis@digital-audio.pl

Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.

2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne.

3. Gwarancja nie obejmuje:

 1. skutków naturalnego zużycia sprzętu,
 2. czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (czyszczenie, instalacja, programowanie)
 3. mechanicznych uszkodzeń sprzętu i usterek z nich wynikających a w szczególności uszkodzeń mechanicznych przewodów i wtyków słuchawek
 4. szkód lub uszkodzeń powstałych w wyniku:
 5. wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i/lub z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,
 6. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
 7. klęsk żywiołowych, w tym zaburzeń napięcia zasilania,
 8. wad i uszkodzeń, których użytkownik był świadomy w momencie zakupu.