Zgłoszenie naprawy

W celu zgłoszenia naprawy w serwisie DIGITAL AUDIO Sp. z o.o. konieczne jest prawidłowe wypełnienie poniższego formularza. Po wysłaniu informacji otrzymają Państwo potwierdzenie na adres poczty elektronicznej. Po weryfikacji zgłoszenia przez serwis zostanie przesłana informacja o wysyłce sprzętu do serwisu Digital Audio.

UWAGA! W przypadku dostarczenia sprzętu bez przesłania poniższego formularza przed weryfikacją zgłoszenia przez serwis – reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

* pola wymagane

Dane zgłaszającego


Data zgłoszenia:
Firma
Kod pocztowy *
Imię *
Miejscowość *
Nazwisko *
Ulica i numer *
E-mail *
Telefon *

Dane sprzętu

Producent *
Numer seryjny *
Model *
Data zakupu *
Dzień

Miesiąc

Rok

Dokumenty

Rodzaj posiadanego dokumentu *

Numer Dokumentu:*


KOMUNIKAT:

W przypadku braku karty gwarancyjnej kupującemu, który przedstawi dowód zakupu w postaci:
- faktury VAT przysługuje 1 rok gwarancji
- paragonu przysługują 2 lata gwarancji.
Jeżeli okres gwarancji dobiegł końca za naprawę zostanie pobrana opłata.
W przypadku braku dokumentów za naprawę zostanie pobrana opłata.

Powód zgłoszenia naprawy

Temat wiadomości *

Opis problemu / Uwagi *

Zgody *
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Audio Sp. z o.o. , ul.Witolda 2 , 81-532 Gdynia. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres admin@digital-audio.pl.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych jest Digital Audio Sp. z o.o. , ul.Witolda 2 , 81-532 Gdynia .

akceptuję regulamin serwisu, procedurę serwisową oraz warunki gwarancji Digital Audio Sp. z o.o.

Procedura serwisowa

W celu zgłoszenia naprawy należy wypełnić formularz zgłoszenia naprawy dostępny na stronie internetowej www.digital-audio.pl

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez serwis zostaną przesłane instrukcje oraz adres do wysyłki przedmiotu.

Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.

2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne.

3. Gwarancja nie obejmuje:

  • skutków naturalnego zużycia sprzętu,
  • czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (czyszczenie, instalacja, programowanie)
  • mechanicznych uszkodzeń sprzętu i usterek z nich wynikających a w szczególności uszkodzeń mechanicznych przewodów i wtyków słuchawek
  • szkód lub uszkodzeń powstałych w wyniku:
  • wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i/lub z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,
  • samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
  • klęsk żywiołowych, w tym zaburzeń napięcia zasilania,
  • wad i uszkodzeń, których użytkownik był świadomy w momencie zakupu.

4. Podczas naprawy konfiguracja urządzenia może zostać skasowana lub urządzenie może zostać przywrócone do ustawień fabrycznych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane.