Zgłoszenie naprawy

W celu zgłoszenia naprawy w serwisie DIGITAL AUDIO Sp. z o.o. konieczne jest prawidłowe wypełnienie poniższego formularza. Po wysłaniu informacji otrzymają Państwo potwierdzenie na adres poczty elektronicznej. Po weryfikacji zgłoszenia przez serwis zostanie przesłana informacja o wysyłce sprzętu do serwisu Digital Audio.

UWAGA! W przypadku dostarczenia sprzętu bez przesłania poniższego formularza przed weryfikacją zgłoszenia przez serwis – reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

* pola wymagane

  Dane zgłaszającego


  Data zgłoszenia:

  Firma

  Kod pocztowy *

  Imię *

  Miejscowość *

  Nazwisko *

  Ulica i numer *

  E-mail *

  Telefon *

  Dane sprzętu

  Producent *

  Numer seryjny *

  Model *

  Data zakupu *
  Dzień

  Miesiąc

  Rok

  Dokumenty

  Rodzaj posiadanego dokumentu *


  Numer Dokumentu:*

  KOMUNIKAT:

  W przypadku braku karty gwarancyjnej kupującemu, który przedstawi dowód zakupu w postaci:
  - faktury VAT przysługuje 1 rok gwarancji
  - paragonu przysługują 2 lata gwarancji.
  Jeżeli okres gwarancji dobiegł końca za naprawę zostanie pobrana opłata.
  W przypadku braku dokumentów za naprawę zostanie pobrana opłata.

  Powód zgłoszenia naprawy

  Temat wiadomości *

  Opis problemu / Uwagi *

  Zgody *
  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Audio Sp. z o.o. , ul.Witolda 2 , 81-532 Gdynia. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres admin@digital-audio.pl.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych jest Digital Audio Sp. z o.o. , ul.Witolda 2 , 81-532 Gdynia .

  akceptuję regulamin serwisu, procedurę serwisową oraz warunki gwarancji Digital Audio Sp. z o.o.

  Procedura serwisowa

  W celu zgłoszenia naprawy należy wypełnić formularz zgłoszenia naprawy dostępny na stronie internetowej www.digital-audio.pl

  Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez serwis zostaną przesłane instrukcje oraz adres do wysyłki przedmiotu.

  Warunki gwarancji

  1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.

  2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne.

  3. Gwarancja nie obejmuje:

  • skutków naturalnego zużycia sprzętu,
  • czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (czyszczenie, instalacja, programowanie)
  • mechanicznych uszkodzeń sprzętu i usterek z nich wynikających a w szczególności uszkodzeń mechanicznych przewodów i wtyków słuchawek
  • szkód lub uszkodzeń powstałych w wyniku:
  • wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i/lub z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,
  • samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
  • klęsk żywiołowych, w tym zaburzeń napięcia zasilania,
  • wad i uszkodzeń, których użytkownik był świadomy w momencie zakupu.

  4. Podczas naprawy konfiguracja urządzenia może zostać skasowana lub urządzenie może zostać przywrócone do ustawień fabrycznych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane.