Aktualnie poszukujemy osób na poniższe stanowiska

Handlowiec dla regionu:

Dokumenty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr
133, poz. 883)”